Tietoa hankkeesta

Ikääntyvillä ihmisillä on paljon muistoja erilaisista asuinalueen paikoista ja rakennuksista eri aikakausilta. Hankkeessa muistellaan entisen Anjalankosken alueen eli etelä-Kouvolan paikallisiin rakennuksiin, alueisiin ja paikkoihin liittyviä muistoja ja tarinoita ja siirretään muistoja tälle verkkosivustolle kaikkien nähtäville.

Hankkeen tavoitteena on yhteisen muistelun avulla kasvattaa alueen ikääntyvien yhteisöllisyyttä, siirtää muistoja eri sukupolville sekä ehkäistä ikääntyvien digitaalista syrjäytymistä lisäämällä heidän tietoteknistä osaamistaan. Muistojen siirtäminen verkkoon herättää ikääntyvien mielenkiintoa nettiä kohtaan ja koulutustilaisuuksilla sekä nettiopastuksen avulla lisätään ikääntyvien osallisuutta ja mahdollisuuksia toimia digiajassa.

Muistoja kerätään hyvinvointiasema Sarastuksessa muisteluhetkissä vuoden 2019 aikana. Lisätietoa hankkeesta:  Lue lisää

Sivun ylälaidasta löydät eri alueiden nimet. Niiden kautta pääset lukemaan ja kuuntelemaan muistoja kyseiseltä alueelta. Tervetuloa muistelemaan!