Muistoissa taikaa -mennyttä aikaa

 Digiaikaan siirretyt alueelliset muistot ikääntyvien kertomana. 

Taustaa

Ikääntyvillä ihmisillä on paljon muistoja erilaisista asuinalueen paikoista ja rakennuksista eri aikakausilta. Hankkeessa on muisteltu entisen Anjalankosken alueen eli etelä-Kouvolan paikallisiin rakennuksiin, alueisiin ja paikkoihin liittyviä muistoja ja siirretty muistoja  näille verkkosivuille. Entisellä Anjalankosken alueella on vahva historia jo Venäjän ja Ruotsin vallan ajalta. Hanke on vastannut ikääntyvien tarpeeseen jakaa muistoja ja perimätietoa tuleville sukupolville. Yhteisöllinen muistelu on yhdistänyt ihmisiä, saanut eri-ikäisiä kohtaamaan, antanut puheenaiheita ja virkistänyt. Halusimme tallentaa nämä mennen ajan muistot ja siirtää niiden taian internetiin. Hankkeessa on yhdistetty yhteisöllinen muistelu, paikallismuistojen kerääminen ja digitaitojen kehittäminen. 

Hankkeen tavoitteena on ollut yhteisen muistelun avulla kasvattaa alueen ikääntyvien yhteisöllisyyttä, siirtää muistoja eri sukupolville sekä ehkäistä ikääntyvien yksinäisyyttä ja digitaalista syrjäytymistä. Hanke on yhdistänyt ikääntyviä nykyisestä toimintakyvystä, asuinpaikasta tai taloudellisesta asemasta riippumatta. Hanke on saanut ikääntyvän tuntemaan itsensä ja muistonsa merkitykselliseksi. Muistojen siirtäminen verkkoon on herättänyt ikääntyvien mielenkiintoa internetiä kohtaan ja koulutustilaisuuksilla sekä digiopastuksen avulla on lisätty ikääntyvien osallisuutta ja mahdollisuuksia toimia digiajassa. 

Sukupolvien välistä vuorovaikutusta on kehitetty myös uudella tavalla. Hankkeen toimintamalli on helposti siirrettävissä mihin tahansa ympäristöön käytettäväksi ja hyödynnettäväksi. Verkkosivuja voi katsella mistä päin maailmaa tahansa ja voi palata oman kotiseutunsa muistojen maisemiin. Muistojen taika onkin siinä: mielessään voi mennä juuri niihin menneisiin aikoihin missä vaan ja milloin vaan. Muistot ovat arvokkaita, kaikille sukupolville!

Toteutus

Muistoja on kerätty Kymijoen Hoiva ry:n avoimessa kohtaamispaikassa muisteluhetkissä vuonna 2019-2021. Muistelussa on hyödynnetty erilaisia tekniikoita: kartta- ja katunäkymiä, videoita, valokuvia sekä äänimaisemia. Tilaisuuksiin on voinut tuoda alueisiin liittyviä valokuvia. Muistelutilaisuudet ovat edenneet vapaasti keskustellen ja muistellen. Osallistujien muistoja ei olla arvotettu, jokainen muisto on yhtä arvokas. Muistojen kertomiselle on annettu aikaa, samoin tilaa tunteiden jakamiselle ja keskustelulle. Tilaisuuksiin osallistujien erilaisuus on toiminut tilaisuuksissa voimavarana ja rikastuttanut muistelua. Muistot ovat yhdistäneet asuinalueen ihmisiä ja muistelu on tuonut uusia yhteisiä kokemuksia. Muistelutilaisuuksien kaltainen toiminta on mahdollistanut kuulumisen yhteisöön ja kuulluksi tulemisen. 

Hankkeeseen on liittynyt myös koulutuksia, joissa on opeteltu tietotekniikan ja älypuhelinten käyttämistä. Koulutustilaisuuksilla ja digiopastuksen avulla on pystytty lisäämään ikääntyvien osallisuutta ja mahdollisuuksia toimia digiajassa. Aiheina on ollut mm. valokuvien ottaminen älypuhelimella/tabletilla, kuvien käsittely ja siirtäminen, internetin ja sähköpostin käyttäminen, sähköiset palvelut, älypuhelimen käyttäminen ja turvallisuus, pankkiasioiden hoitaminen ja laitteiden päivittäminen. 

Tietoa

Vuoden 2019 aikana ikääntyviä ihmisiä kokoontui yhteen muistelemaan paikallismuistoja 19 kertaa. Muistelutilaisuuksiin osallistui 415 ihmistä, sekä miehiä että naisia. Lisäksi muistoja kävi palveluohjaajalle kahden kesken kertomassa 24 ihmistä. Koulutustilaisuuksiin on osallistui yhteensä 42 ihmistä sekä 6 vapaaehtoista vertaisohjaajaa. Valokuvia hankkeen verkkosivuille toi 29 ihmistä ja verkkosivuille tallennettiin yhteensä 1115 muistoa ja 141 valokuvaa. Tämän jälkeen vuosina 2020-2021 muistoja ja valokuvia on tallennettu vielä paljon lisää. 

Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Anjalankosken seniorit ry., Inkeroisten-Anjalan Eläkkeensaajat ry., Anjala-Seura ry. sekä Inkeroisten Yhteiskoulu.

Hanke toteutettiin Google Grants -yhteisöapurahan tuella. 

Muistoissa taikaa −mennyttä aikaa hanke sai Kouvolan kaupungilta Vuoden Vanhusteko 2019 tunnustuksen.


Kymijoen Hoiva ry.

https://kymijoenhoiva.fi/

© 2022 Muistoissa taikaa -mennyttä aikaa / Kymijoen Hoiva ry.  / Valtatie 10, 46900 Inkeroinen (Kouvola)          
Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita